Orco chce sprzedać nieruchomości o wartości 43 mln euro

Firma deweloperska Orco Property Group planuje sprzedać pięć nieruchomości, poinformowała spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2009 rok. Łączna szacowana wartość tych nieruchomości to ok. 43 mln euro.

"W dniu 31 grudnia 2009 Grupa zdecydowała, aby sprzedać pięć nieruchomości ze swojego inwestycyjnego portfolio, tym bardziej że termin finansowania tych nieruchomości jest 'bliski'. Po dwie nieruchomości do sprzedaży są w Niemczech (o wartości 11 mln euro i 8,4 mln euro) i na Węgrzech (o wartości 0,7 mln euro i 13,2 mln euro) oraz jedna na Słowacji (10 mln euro). Dług bankowy na tych nieruchomościach wynosi łącznie 51,5 mln euro" - czytamy w skonsolidowanym sprawozdaniu Orco.

Spółka deweloperska Orco Property Group miała 250,56 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 390,56 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 251,53 mln euro wobec 299,93 mln euro rok wcześniej.

Orco proponuje obligatariuszom 10-letnie wydłużenie spłaty zobowiązań

Orco Property Group przedstawiło nowy plan restrukturyzacji zadłużenia i proponuje obligatariuszom wydłużenie spłaty swoich zobowiązań o 10 lat, poinformowała spółka w komunikacie.

"Po konsultacjach z obligatariuszami zarząd Orco złożył propozycję 10-letniego przełożenia spłaty swoich zobowiązań na który pozwala Sauvegarde Act, wyznaczający okres ochronny dla Orco przed wierzycielami" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że terminy spłat obligacji, pierwotnie skoncentrowane w 80% w 2013 i 2014, zostaną przesunięte o liczbę lat konieczną do szacowanego zakończenia projektów deweloperskich. Średni okres zapalności obligacji wzrośnie z 3 do około 8 lat.

Wartość obligacji serii 2010 i 2014 to ponad 553 mln euro. Propozycje wymagają akceptacji obligatariuszy, którzy już wcześniej odrzucali plan zarządu Orco dotyczący restrukturyzacji zadłużenia dewelopera. Orco jest obecnie w trzecim okresie ochronnym, który potrwa do czerwca 2010 r.

Orco Property Group miało 250,56 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 390,56 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 251,53 mln euro wobec 299,93 mln euro rok wcześniej.