Bank PKO BP chce wypłacić miliard złotych dywidendy

PKO Bank Polski zarekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy wysokości 1,0 mld zł (wobec 2,4 mld zł zysku za ub.r.), czyli 0,80 zł na jedną akcję, poinformował bank w komunikacie.

Rekomendacja ta zostanie jeszcze rozpatrzona i zaopiniowana przez radę nadzorczą banku.

Na początku marca prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło mówił, że bank chce przeznaczyć na dywidendę 40% zysku za 2009 rok. Podkreślał wówczas, że zarząd opiera się na zapisie w prospekcie emisyjnym, iż będzie rekomendować wypłatę ok. 40% zysku netto za miniony okres.

Z zysku za 2008 r. PKO BP przeznaczyło na wypłatę dywidendy 1 mld zł z jednostkowego zysku netto wynoszącego 2,88 mld zł, co oznacza wypłatę 1 zł dywidendy na akcję. Na kapitał rezerwowy przeznaczono natomiast kwotę 1,88 mld zł.

PKO BP miał 2311,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 3139,19 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 2432,15 mln zł zysku netto wobec 2881,26 mln zł zysku rok wcześniej.