Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na krótką sprzedaż

Dziś podczas swojego 100 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się jednogłośnie na zmiany w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w zakresie wprowadzenia krótkiej sprzedaży.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła też zmiany w Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.

Obecny kształt regulacji, będący efektem współpracy GPW i KDPW z nadzorem finansowym, wyposaża giełdę i depozyt w narzędzia do zmitygowania nadmiernych ryzyk, przy jednoczesnym stworzeniu możliwości rozwoju tego segmentu rynku giełdowego - czytamy w komunikacie KNF.

Kiedy z tej formy handlu będą mogli korzystać inwestorzy? Szef warszawskiego parkietu Ludwik Sobolewski mówił kilka dni temu, że wprowadzenie systemu zająć może ok. 2 miesiące.

Z jego słów wynika, że krótka sprzedaż mogłaby objąć spółki z WIG20 i kilkanaście innych firm. "Kwalifikacja będzie sprzężona z rankingiem WIG20 oraz zależeć będzie od płynności, liczby transakcji i wielkości obrotu" - dodał.

Sobolewski zaznaczył, że chodzi nie tylko o umożliwienie "gry na spadki", ale poprawę wyceny akcji, zwiększenie płynności oraz zmniejszenie spreadów i w efekcie podniesienie wiarygodności obrotu.

Więcej o: