Posypały się kary KNF na giełdowe spółki

Ciech SA zapłaci 250 tys. zł, Swarzędz Meble - 150 tys., Techmex - 150 tys. zł, Sygnity - 40 tys. zł. Za co?

Chemiczna spółka Ciech została ukarana za nie przekazanie w terminie informacji o transakcjach opcyjnych, które groziły nieograniczonymi stratami. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowe za to samo przewinienie ukarała wiele innych spółek: Fabryki Mebli Forte (150 tys. zł), Fotę (150 tys. zł), upadłe Krośnieńskie Huty Szkła (70 tys. zł), Alchemię (300 tys. zł), MIT Mobile Internet Technology (d. PPWK) - 70 tys. zł, PKM Duda - 70 tys. zł.

KNF nałożyła także na prezesa PKM Duda Macieja Dudę karę 200 tys. zł za wprowadzenie w błąd inwestorów w sprawie opcji. Opcje tzw. put służą firmom, głównie eksporterom, jako sposób zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym. Ale wiele firm, by uniknąć zapłaty prowizji za takie opcje, decydowało się na ryzykowne posunięcie. Wystawiały bankom opcje tzw. call, ryzykując olbrzymie straty, gdyby złoty zaczął słabnąć. Czasem w wielu bankach, na kilkakrotnie wyższe nominały niż opcje put, czym faktycznie decydowały się na ryzykowne spekulacje walutowe, które nie miały nic wspólnego z podstawową działalnością tych przedsiębiorstw. Gwałtowne osłabienie złotego na przełomie 2008/2009 r. wyrządziło spółkom ogromne straty finansowe z powodu opcji.

Kara KNF dla Swarzędza spowodowana jest nie przekazaniem w terminie informacji poufnej o braku możliwości kontynuacji działalności spółki. Z kolei Techmex musi zapłacić za brak informacji o złożeniu przez bank wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki. Sygnity dostało po kieszeni za błędne informacje towarzyszące sprzedaży obligacji.