Zysk netto MCI wzrósł o ponad 166 proc. - pozostałe dzisiejsze wyniki firm

Spółka zarządzająca funduszami MCI Management miała 22,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2010 roku wobec 8,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 24,92 mln zł wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 2,56 mln zł wobec 2,07 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto Grupy Tauron wzrósł o 63% do ok. 360 mln zł w I kw. 2010 r.

Grupa Tauron Polska Energia (TPE), zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), miała w I kwartale 2010 roku blisko 360 mln zł zysku netto, o niemal 63% więcej niż przed rokiem, podała spółka we wtorek. Zysk EBITDA zwiększył się w tym okresie o ponad 24% do około 820 mln zł, a przychody grupy wzrosły w stosunku do I kwartału 2009 r. o ponad 6%, do niemal 3,8 mld zł.

"Wyniki osiągnięte w I kwartale tego roku potwierdzają słuszność realizowanej przez Grupę Tauron strategii. Nasze działania przyczyniają się do wzrostu efektywności funkcjonowania także poprzez redukcję kosztów" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Dodał, że celem firmy jest obniżenie kosztów operacyjnych o około 1 mld zł w latach 2010-12, czyli średnio o ponad 300 mln zł rocznie.

Lubera podkreślił, że efekty już są widoczne - w postaci coraz lepszych wyników. "Po pięciokrotnym wzroście zysku w 2009 r., I kwartał 2010 r. potwierdził kontynuację pozytywnego trendu. Nadal będziemy intensywnie pracować nad redukcją kosztów i poprawą efektywności, aby realizować nasz nadrzędny cel strategiczny, jakim jest zapewnienie ciągłego wzrostu oraz budowanie wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy" - podsumował.

Grupa Tauron Polska Energia (TPE) miała w 2009 roku po audycie 899 mln zł zysku netto, 2,58 mld zł zysku EBITDA, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,63 mld zł.

W 2008 roku zysk wyniósł 182 mln zł, zysk EBITDA 1,64 mld zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży - 12,45 mld zł.

Tauron Polska Energia jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem sprzedaży energii elektrycznej. Udział firmy w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce wynosi 14% netto, a udział w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych - ok. 32% (30,4 TWh).

Moc elektryczna grupy to ok. 5,6 GW, a produkcja ok. 18,6 TWh netto. Energia z TPE dostarczana jest do 4 mln klientów na 17% powierzchni.

Grupa Tauron zatrudnia ok. 28 tys. osób. W skład grupy wchodzą m.in. Południowy Koncern Węglowy, Południowy Koncern Energetyczny, Enion, EnergiaPro, Enion Energia, EnergiaPro Gigawat, PEC Katowice, EC Tychy, Elektrociepłownia EC Nowa, PEC w Dąbrowie Górniczej oraz Tauron Ekoenergia.

Głównym akcjonariuszem Tauron Polska Energia jest obecnie Skarb Państwa, który posiada 87,8% akcji spółki. Inni akcjonariusze dysponują walorami stanowiącymi 12,2% kapitału.

Tauron Polska Energia planuje zainwestować 48,8 mld zł w ramach programu na lata 2010-2020, z czego w latach 2010-2012 wydane zostanie 9,0 mld zł.

Spółka podała, że inwestycje będą finansowane funduszami zewnętrznymi, m.in. kredytami, obligacjami, a także środkami z działalności operacyjnej grupy oraz we współpracy z innymi podmiotami.

Ostatnio Tauron poinformował, że może też przeprowadzić emisję akcji na GPW po 18 miesiącach po czerwcowym debiucie na GPW, w celu pozyskania środków.

TelForceOne miało 1,02 mln zł zysku netto w I kw. 2010 r., wzrost o 330,5% r/r

Spółka TelForceOne miała 1,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,16 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 23,57 mln zł wobec 27,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 0,30 mln zł zysku netto wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Mediatel miał 4,87 mln zł straty netto w I kw. 2010 r., wobec zysku przed rokiem

Spółka telekomunikacyjna Mediatel miała 4,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 2,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 4,48 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 25,36 mln zł wobec 55,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 3,14 mln zł straty netto wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześni

Kogeneracja miała 90,83 mln zł zysku netto w I kw. 2010 r., spadek o 12,6% r/r

Spółka Kogeneracja miała 90,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 103,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 118,53 mln zł wobec 135,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 344,58 mln zł wobec 341,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 50,75 mln zł zysku netto wobec 62,83 mln zł zysku rok wcześniej.

ZA Puławy miały 39,16 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2009/2010, wzrost o 23,0% r/r

Zakłady Azotowe Puławy miały 39,16 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2009/2010 (1 stycznia - 31 marca 2010 r.) wobec 31,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 101,23 mln zł wobec 96,53 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 599,30 mln zł wobec 583,32 mln zł rok wcześniej. Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, których średnia wynosiła 39 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 14-62 mln zł.

Według nich, przychody spółki miały sięgnąć 562-639 mln zł, przy konsensusie na poziomie 607 mln zł.

PKM Duda miał 7,80 mln zł zysku netto w I kw. 2010 r., wobec straty przed rokiem

Spółka spożywcza Polski Koncern Mięsny Duda miała 7,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 44,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 17,10 mln zł wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 333,68 mln zł wobec 386,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 7,17 mln zł zysku netto wobec 32,67 mln zł straty rok wcześniej.