Sobolewski: Kryzys doprowadził do wzrostu wartości rynku kapitałowego w Polsce

Prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski uważa, że kryzys finansowy spowodował wzrost wartości rynku kapitałowego w Polsce.

Uczestniczący w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach prezes GPW zwraca uwagę, że w czasie turbulencji finansowych wzrosło znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Ludwik Sobolewski podkreślił, że na tle państw, które mają kłopoty gospodarcze, znacznie poprawiła się atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju.

Prezes Sobolewski uważa, że inną korzyścią z kryzysu jest wzrost wiedzy ekonomicznej wśród ludzi, którzy zaczęli się interesować ekonomią.

Kryzys finansowy spowodował też większy nacisk na przejrzystość spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.