Hausner z RPP: Interwencje w obronie kursu złotego nie są potrzebne

Interwencje banku centralnego na rynku walutowym są niepotrzebne - z wyjątkiem sytuacji gwałtownych zmian kursu, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Hausner. W jego ocenie, lepszym rozwiązaniem jest ograniczanie możliwości ruchów spekulacyjnych poprzez odpowiedzialną politykę.

"Nie widzę żadnego powodu, by modyfikować obecny reżim kursowy. Jeśli bowiem zgodziliśmy się kiedyś na płynny kurs walutowy, to teraz nie możemy w żaden sposób go zakłócać. W tej sytuacji ingerencje w obronie kursu nie są potrzebne" - powiedział Hausner dziennikarzom.

W jego opinii, takie interwencje byłyby też nieskuteczne. Istnieje jednak jedna przesłanka, która mogłaby skłonić Hausnera o interwencji - gwałtowne, kilkunasto- lub kilkudziesięcioprocentowe wahania kursów w okresie np. półrocza.

"To byłby problem, ponieważ przedsiębiorcy mieliby mało czasu na dostosowanie się do nowych warunków. Dlatego należy prowadzić politykę, która osłabia możliwości zakłócania kursu przez działania z zewnątrz. Jedną z takich możliwości jest FCL" - powiedział były minister gospodarki.

W czasie sejmowych przesłuchań przed objęciem funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka mówił, że bank centralny powinien przeprowadzać interwencje na rynku walutowym, ale tylko w celu ograniczenie nadmiernych fluktuacji kursów.

Na początku kwietnia NBP dokonał interwencji na rynku walutowym. Nie podał jednak wielkości transakcji ani walut, choć według dealerów NBP kupił ok. 9-10 mln euro. Była to pierwsza interwencja NBP na rynku walutowym, odkąd Polska wprowadziła płynny kurs walutowy w 2000 roku. Później przedstawiciele banku mówili, że niewykluczone są dalsze tego typu działania.

Wcześniej przedstawiciele NBP, jak również rządu sugerowali, że obecne, trwające już kilka miesięcy umacnianie się złotego, może okazać się niekorzystne dla podtrzymania tempa wzrostu gospodarczego Polski.