Resort skarbu ogłasza, że chce sprzedać 51 proc. akcji spółki Enea

Ministerstwo Skarbu zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia 51 procent udziałów w poznańskiej spółce energetycznej Enea. Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się w "Rzeczpospolitej".

Potencjalni inwestorzy, którzy zgłoszą chęć zakupu akcji spółki, do 27 lipca mogą odbierać memorandum informacyjne - dokument, który zawiera podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Enei.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki przez potencjalnych inwestorów, którzy odebrali memorandum, upływa dzień później - 28 lipca w południe. Odpowiedzi te powinny być sporządzone w języku polskim i angielskim. Należy je składać w dwóch egemplarzach, w zapieczętowanych koperatach w siedzibie resortu skarbu w Warszawie.

Potencjalni inwestorzy zostana poinformowani pisemnie do 16 sierpnia, o decyzji ministra skarbu w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

W wyniku negocjacji zostanie wybrany inwestor, z którym skarb państwa zawrze umową zobowiązującą go do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje spółki, a skarb państwa do złożenia zapisu na sprzedaż papierów.