Zysk netto banku BZ WBK w II kwartale 2010 spadł o 1,6 proc.

Bank Zachodni WBK miał 250,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2010 roku wobec 254,16 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 438,31 mln zł wobec 354,94 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 335,74 mln zł wobec 330,17 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 260,7 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 251,2-277,0 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł od 429,0 do 457,9 mln zł, przy konsensusie na poziomie 440,3 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć (wg konsensusu) ok. 334,3 mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2010 roku bank miał 483,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 369,44 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-II kw. 2010 roku bank miał 494,28 mln zł zysku netto wobec 553,14 mln zł zysku rok wcześniej.