Multimedia Polska czasowo podniosło cenę w wezwaniu

Cena w trwającym wezwaniu na akcje własne spółki Multimedia Polska będzie wynosiła w dniach 29 lipca - 4 sierpnia 9,70 zł za akcję, poinformowała firma. Od 5 sierpnia do 14 września 2010 cena wezwania zostanie ponownie ustalona na poziomie 8,75 zł za akcję.

"Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się 27 lipca 2010 r., akcjonariusze podjęli uchwałę o podwyższeniu o ponad 28 mln zł wartości programu skupu akcji własnych do ok. 364 mln zł. Ponadto uchwalono, że od 29 lipca do 4 sierpnia inwestorzy mogą sprzedawać akcje spółki w ramach wezwania po cenie 9,70 zł za akcję. Od 5 sierpnia do końca wezwania, czyli 14 września, cena wróci do wartości wyjściowej, pozostając na poziomie 8,75 zł za akcję" - czytamy w informacji prasowej.

W zakończonym 18 czerwca wezwaniu, Multimedia Polska skupiła 12.748.752 akcji stanowiących 8,32% kapitału, przeznaczając na wykup tych akcji ok. 109 mln zł. Po odliczeniu tej kwoty, do dyspozycji spółki pozostało ok. 255 mln zł na buy-back.

Kolejne wezwanie spółka ogłosiła pod koniec czerwca. Rozpoczęło się ono od 16 lipca a będzie trwać do 14 września. Spółka wezwała do sprzedaży 17.889.184 akcji własnych, co odpowiada 11,68% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

"W przypadku, gdy w ramach realizowanego wezwania środki przeznaczone na skup akcji nie zostaną w pełni wykorzystane, rozważam redukcję zadłużenia. W tej sytuacji, będzie to rozwiązanie korzystne dla spółki" - powiedział prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie.

Multimedia Polska miało 21,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 12,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 138,13 mln zł wobec 126,58 mln zł rok wcześniej.