Komputronik zwolni 10 proc. pracowników

Spółka informatyczna Komputronik planuje zwolnienie 80% załogi swojego magazynu, tj. ok. 10% ogółu pracowników na skutek wejścia w życie umowy dotycząc ej outsourcingu usług logistycznych, zawartej w końcu czerwca ze spółką Complex Logistic, wynika z czwartkowego komunikatu spółki. Komputronik liczy, że umowa ta, przy jej wartości szacowanej na 36 mln zł w ciągu pięciu lat, przyniesie w tym okresie 10 mln zł oszczędności.

"Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług logistycznych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacowana wartość Umowy w okresie 5 lat wynosi 36.000.000,00 zł. W kwocie tej zawarte są również koszty usług świadczonych przez firmy spedycyjne za pośrednictwem strony umowy. Warunkiem rozpoczęcia współpracy było dostosowanie oprogramowania funkcjonującego w Komputronik SA do warunków świadczenia usług, określonych we wspomnianej umowie" - głosi komunikat.

Komputronik podkreśla, że podpisanie tej umowy umożliwi osiągnięcie znaczących oszczędności kosztowych w związku z operacjami magazynowymi, sięgającymi 30% obecnie ponoszonych kosztów.

"Zarząd emitenta szacuje, że oszczędności poczynione w ciągu 5 lat trwania umowy sięgną około 10.000.000 zł. Jednocześnie, podjęcie takiej współpracy pozwoli uniknąć koniecznej inwestycji w budowę lub najem nowego magazynu, który będzie w stanie sprostać potrzebom obsługi zwiększającej się sprzedaży" - czytamy dalej w komunikacie.

Spółka podkreśla też, że wydajność infrastruktury Complex Logistics gwarantuje, że Komputronik będzie w stanie bez problemu podołać realizacji zamówień w trybie "na następny dzień roboczy" nawet w kulminacyjnych momentach wzmożonego ruchu, np. w okresie przedświątecznym.

W związku z zamiarem podjęcia operacyjnej współpracy z Complex Logistics, Komputronik przeprowadzi zwolnienia grupowe. "Zwolnieniom podlegać będzie około 80% załogi zatrudnionej obecnie w magazynie, tzn. około 10% wszystkich osób zatrudnianych w Komputronik SA" - głosi komunikat.

Spólka zamierza dalej prowadzić "pewne specyficzne operacje magazynowe" z wykorzystaniem własnych zasobów pomieszczeń. Większość obecnych hal magazynowych przeznaczona będzie do oddania w najem, co będzie źródłem dodatkowych przychodów dla spółki.

W I kw. 2010 r. Komputronik miał 0,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 810,94 mln zł wobec 758,65 mln zł.