Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej?

Jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy jest posiadanie konta bankowego. Rozwój bankowości elektronicznej sprzyja realizacji tego obowiązku, pozwalając przedsiębiorcy na zarządzanie swoim kontem bez wychodzenia z budynku firmy. Mimo powszechności tych usług, wielu przedsiębiorców wciąż obawia się internetowych kont. Jakich zasad należy przestrzegać, aby bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej?

Ostatnio dużo słyszy się o przypadkach wyłudzeń, również od przedsiębiorców, haseł do kont bankowych czy numerów PIN do kart bankomatowych. Hakerzy stosują przeróżne sposoby, bardzo często podszywając się pod bank, z którym klient ma podpisaną umowę, przesyłają na adres email wiadomość pocztową z prośbą o podanie hasła i numeru konta internetowego. W bankomatach instalowane są kamery lub urządzenia kopiujące karty. Takie przypadki mogą skutecznie zniechęcić do korzystania z takiej formy bankowości. Wystarczy jednak zapamiętać i przestrzegać kilku zasad, aby nie dopuścić do takich sytuacji.

Ochrona danych stosowana przez banki

Banki wraz z rozwojem techniki stosują coraz więcej zabezpieczeń, które mają skutecznie chronić dane klientów i gromadzone przez nich na kontach środki. Najczęściej więc to nie bank ponosi winę za utratę pieniędzy, ale klient, który niefrasobliwym zachowaniem pozostawia hakerom otwartą furtkę do swojego konta.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że połączenie klienta z jego internetowym kontem jest transmisją szyfrowaną. Oznacza to, że odbierane i przesyłane dane są dostępne tylko dla klienta. Ponadto każda transakcja, która odbywa się poprzez konto internetowe, wymaga dodatkowego uwierzytelnienia. Sposoby uwierzytelniania są różne i często klient ma możliwość wyboru jego formy. Przede wszystkim każdy użytkownik posługuje się niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym, który jest mu nadawany przez bank. Następnie do zatwierdzania każdej operacji korzysta z tzw. haseł jednorazowych. Takie hasła mogą być odczytywane przez klienta z listy, którą wcześniej otrzymał od banku, może je również każdorazowo otrzymywać w formie smsa na numer telefonu komórkowego. Hasła mogą być również generowane przez urządzenie elektroniczne o nazwie token, które klient otrzymuje od banku. Token może być używany tylko przez osobę, do której został przypisany, po wprowadzeniu przez nią numeru PIN. Kilkakrotne błędne wprowadzenie numeru identyfikacyjnego lub kodu podczas logowania powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do systemu.

Jak bezpiecznie korzystać z internetowego konta?

Korzystając z internetowego konta trzeba pamiętać, że banki nie przysyłają wiadomości pocztowych, w których żądają podania informacji o karcie, np. numeru identyfikacyjnego klienta. Nigdy nie należy również "klikać" na podany w takim mailu link, otwierający stronę służącą do rzekomej weryfikacji danych. Dobrym sposobem na chronienie swoich danych jest wykorzystywanie do dokonywania przelewów firmowego lub domowego komputera, z zainstalowanym systemem antywirusowym. Lepiej nie korzystać z innych, nieznanych nam komputerów np. w kawiarenkach internetowych. Dokonując operacji w sieci oprócz otwartej strony banku, nie należy mieć otwartych innych zakładek, a w trakcie dokonywania transakcji najlepiej nie odchodzić od komputera. Aby być pewnym, że nasze dane są należycie chronione warto sprawdzić, jakie bank stosuje zabezpieczenia w swoim serwisie internetowym i logując się do systemu postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa tam opisanymi. Każdy niepokojący komunikat, który pojawia się przy wykonywaniu transakcji można zgłosić pracownikom banku. W większości placówek działają całodobowe centra informacyjne, które przyjmują takie uwagi i służą pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Zaglądając na internetowe konto warto wykorzystać opcję ostatniego prawidłowego logowania oraz ostatniego nieudanego logowania, aby sprawdzić czy nikt nieuprawniony nie próbował logować się na konto. Banki przestrzegają również, by wchodząc na ich strony nie używać do znalezienia adresu wyszukiwarek. Najlepiej samemu ręcznie wpisać adres banku, tak by nie wybrać omyłkowo strony, która podszywa się pod stronę banku, w celu wyłudzenia od klienta informacji dotyczących jego konta.

Chroniąc kartę - chronisz firmowe konto

Dokonując płatności kartą w sklepach internetowych, warto wybierać te, które posiadają określoną renomę i są już nam znane. Należy być bardzo ostrożnym w podawaniu informacji dotyczących karty, z której będzie następowała płatność. Dokonując płatności kartą nie wolno ani na chwilę tracić karty z oczu i odebrać ją zaraz po zakończeniu transakcji, razem z pokwitowaniem. Nie należy również zapisywać kodu PIN karty i tym bardziej nosić go razem z kartą np. w portfelu. Dobrym sposobem jest w ogóle unikanie noszenia kart w porteru, lepiej przechowywać je oddzielnie. Prowadząc firmę warto pamiętać, o niszczeniu wszystkich dokumentów, które są zbędne, a na których znajdują się dane dotyczące kont i kart przedsiębiorcy.

W sytuacji gdy dojdzie do kradzieży lub zgubienia karty należy szybko reagować. Przede wszystkim powinno się skontaktować z centrum obsługi klienta. Numer telefonu takiego centrum znajduje się na odwrocie karty, dlatego warto zapisać go sobie w terminarzu lub telefonie komórkowym. O ile umowa zawarta z bankiem nie przewiduje inaczej, posiadacza karty obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej karty płatniczej do czasu zgłoszenia wydawcy jej utraty, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Oczywiście, ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy posiadacza lub użytkownika, a w szczególności gdy nie dopełnił on obowiązków wynikających z posiadania karty np. przechowywał kartę płatniczą razem z kodem identyfikacyjnym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12.09.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. nr 169, poz. 1385 ze zm.).