Inspekcja Handlowa: promocje w sieciach handlowych są prowadzone nierzetelnie i nieprawidłowo

Inspekcja Handlowa w Łodzi skontrolowała 7 dużych sieci handlowych pod względem prawidłowości i rzetelności przeprowadzania promocji produktów nieżywnościowych reklamowanych np. w gazetkach. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich kontrolowanych placówkach

W siedmiu kontrolowanych marketach przedsiębiorcy oferowali do sprzedaży produkty w następujących formach promocji skierowanej do konsumentów, tj.: produkty oferowane w gazetkach promocyjnych , produkty sprzedawane w zestawach promocyjnych, produkty do których dołączono inne i takie same wyroby, stanowiące tzw. "gratis" oraz oferowane według schematu: przekreślona cena wyższa sprzed okresu promocyjnego i podana niższa cena promocyjna.

Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich kontrolowanych placówkach. Jeśli chodzi np. o prawidłowość w stosowanych promocji oceniono łącznie 265 partii. W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 101 partii wyrobów, co stanowiło 38 proc. partii badanych. Nieprawidłowości polegały na: braku cen uwidocznionych bezpośrednio na wyrobach, braku cen jednostkowych na wywieszkach cenowych i w gazetkach promocyjnych, nie uwidocznieniu cen dotychczasowych (przekreślonych) na wywieszkach cenowych, podaniu na wywieszkach cenowych niewłaściwej ceny dotychczasowej, nieprawidłowym wyliczeniu cen jednostkowych.

Czy wdrożenie telewizji cyfrowej się nie opóźni? >>