Ferrum SA

(FER) 3,4000 +0,0400 +1,19% 05.12.2023 13:57
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
"Ferrum" Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
Prezes:
Kasprzycki Krzysztof
Sektor:
Hutnictwo metali
NIP:
6340128794
Regon:
272581760
KRS:
0000063239
ISIN:
PLFERUM00014
Kontakt
raporty@ferrum.com.pl
Kontakt dla inwestorów
+48 32 730 42 01
Kontakt dla inwestorów
ferrum@ferrum.com.pl
E-mail
+48 32 730 47 99
Telefon
+48 32 730 46 77
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kasprzycki Krzysztof
Prezes Zarządu
Szlachetka Honorata
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Warzecha Marek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karwowski Zbigniew
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Samolej Dariusz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Kasperek Andrzej
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Łatała Wiesław
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Szumański Andrzej
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Wrona Wojciech
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ Aktywów Niepublicznych
28 795 429 (49,72%)
28 795 429 (49,72%)
MM Asset Management Sp. z o.o.
12 218 294 (21,1%)
12 218 294 (21,1%)
Noble Fund Mezzanine FIZ Aktywów Niepublicznych
6 599 186 (11,4%)
6 599 186 (11,4%)
BSK Return S.A.
3 858 482 (6,66%)
3 858 482 (6,66%)
Pozostali akcjonariusze
6 440 094 (11,12%)
6 440 094 (11,12%)

Wiadomości - giełda