Kredyt Inkaso SA

(KRI) 10,1000 0,0000 0% 04.12.2023 12:21
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa
Prezes:
Rudziks Barbara
Sektor:
Wierzytelności
NIP:
9222544099
Regon:
951078572
KRS:
0000270672
ISIN:
PLKRINK00014
Kontakt
ir@kredytinkaso.pl
Relacje Inwestorskie
sekretariat@kredytinkaso.pl
E-mail
+48 22 212 57 00
Telefon
+48 22 212 57 57
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Rudziks Barbara
Prezes Zarządu
Szymański Maciej Jerzy
Wiceprezes Zarządu
Słomska Iwona
Wiceprezes Zarządu
Boguta Mateusz
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Dzudzewicz Bogdan
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Okoński Marcin
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Sowa Karol
Sekretarz Rady Nadzorczej Niezależny
Eggink Raimondo
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Dąbrowski Daniel
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
WPEF VI Holding 5 B.V.
7 929 983 (61,49%)
7 929 983 (61,49%)
Krzysztof Borusowski poprzez BEST S.A.
4 267 228 (33,09%)
4 267 228 (33,09%)
Pozostali akcjonariusze
700 153 (5,42%)
700 153 (5,42%)

Wiadomości - giełda