Satis Group SA

(STS) 0,5400 -0,0040 -0,74% 05.12.2023 10:09
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Satis Group Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Prezes:
Karaszewski Jan
Sektor:
Inwestycje
NIP:
5832622565
Regon:
191845930
KRS:
0000286369
ISIN:
PLADVPL00029
Kontakt
ir@satisgroupsa.pl
Relacje Inwestorskie
+48 22 38 047 57
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Karaszewski Jan
Prezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Sobków Paweł
Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Krzyżanowski Michał
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Gołębiowska Natalia
Sekretarz Rady Nadzorczej
Hańczaruk Marcin
Członek Rady Nadzorczej
Majtkowski Paweł
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Polish American Investment Fund LLC
4 261 399 (30,52%)
4 261 399 (30,52%)
Khanfi Moncef
731 522 (5,24%)
731 522 (5,24%)
Pozostali akcjonariusze
8 969 415 (64,24%)
8 969 415 (64,24%)

Wiadomości - giełda