TIM SA

(TIM) 47,5000 -0,1500 -0,31% 04.12.2023 14:35
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
TIM Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Prezes:
Folta Krzysztof
Sektor:
Artykuły elektryczne
NIP:
8970009678
Regon:
930339253
KRS:
0000022407
ISIN:
PLTIM0000016
Kontakt
ri@tim.pl
Relacje Inwestorskie
cc@tim.pl
E-mail
+48 801 500 700
Telefon
+48 71 73 28 600
Telefon
+48 71 37 61 620
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Folta Krzysztof
Prezes Zarządu
Nosal Piotr
Członek Zarządu
Tokarczuk Piotr
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Wieczorkowski Krzysztof
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dzik Grzegorz
Członek Rady Nadzorczej
Kaczmarczyk Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Mierzwa Leszek
Członek Rady Nadzorczej
Kusz Andrzej
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Krzysztof Folta i Ewa Folta
5 204 814 (23,45%)
5 204 814 (23,45%)
Krzysztof Wieczorkowski
3 000 000 (13,51%)
3 000 000 (13,51%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 565 649 (7,05%)
1 565 649 (7,05%)
Pozostali akcjonariusze
12 428 737 (55,99%)
12 428 737 (55,99%)

Wiadomości - giełda