Gospodarstwa rolne

Więcej o:

Gospodarstwa rolne

  • Techmex zarobi na kontroli

    "Kontrola zostanie wykonana metodą inspekcji terenowej oraz metodą 'foto' na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Przy wykorzystaniu metody "foto" skontrolowanych zostanie około 8 000 gospodarstw w woj. mazowieckim, około 2 000 w woj. podlaskim i około 900 w woj. pomorskim.

  • Techmex: duży kontrakt w obszarze GIS

    W skład konsorcjum, oprócz Techmeksu, wchodzą spółki: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne SA, InterTIM oraz Level Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe. Kontrole będą realizowane metodą inspekcji terenowej oraz metodą z użyciem zobrazowań satelitarnych. Kontrole realizowane na

  • Ustawa o podatku rolnym 2016

    ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Dowiadujemy się też czym w rozumieniu ustawy jest gospodarstwo rolne (obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy