hybrid air vehicles

Więcej o:

hybrid air vehicles

  • US Army zamawia bezzałogowe sterowce

    produkowany przez brytyjską firmę Hybrid Air Vehicles, która opiera się o technologię SkyCat. Sterowce te w stanie spoczynku mają ujemną wyporność, więc są w stanie bez problemu wylądować i nie muszą w tym celu wypuszczać helu. Siłę nośną zapewnia im połączenie wyporności helu z przepływem powietrza dookoła