Polska Koalicja Antypiracka nagradza policję

Złote Blachy, to brzmi dumnie.

W skład powstałej w 1998 roku Koalicji Antypirackiej wchodzi ZPAV, Związek Producentów Audio Video, FOTA, Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej oraz polski oddział Business Software Alliance. Złote Blachy to nagrody przyznawane co roku tym jednostkom policji, które specjalnie zasłużyły się w walce z piractwem komputerowym, filmowym i muzycznym.

W tym roku nagrody przyznano trzem jednostkom. Pierwsza nagroda trafiła do Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Jak powiedział Marek Staszewski ze ZPAV:

funkcjonariusze szybko i skutecznie rozpoznają i ujawniają użytkowników łamiących w sieci prawa autorskie i prawa pokrewne, tzn. prawa producentów i artystów wykonawców.

Druga Złota Blacha przyznana została Wydziałowi d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Doceniono walkę z naruszaniem znaku towarowego Sony PlayStation, walkę z rozpowszechnianiem w sieci muzyki oraz z portalem fanaticdvd.pl, który... publikował okładki płyt DVD.

Trzecia nagroda trafiła do Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, między innymi za ujawnianie przypadków korzystania z nielegalnego oprogramowania.

O ile nie popieramy piractwa, o tyle zastanawiamy się jednak na ile dobrą jest sytuacja, w której organizacja zrzeszająca prywatnych przedsiębiorców przyznaje nagrody policji, która jest przecież formacją podlegającą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a więc państwu. Pozostawiamy pod rozwagę.

[za pcworld]

Więcej o: