Udana teleportacja 10 tys. bitów informacji w ciągu zaledwie 1 sekundy. Komputery kwantowe coraz bliżej

Badacze Politechniki Federalnej w Zurychu przeprowadzili eksperyment przełomowy dla budowy kwantowych komputerów. Dokonali kwantowej teleportacji 10 tys. bitów informacji na odległość sześciu milimetrów w czasie jednej sekundy.

Teleportacja nastąpiła w układzie przypominającym budową standardowy chip komputerowy. Eksperyment polegał na przeniesieniu informacji z punktu A do punktu B oddalonych od siebie o sześć milimetrów. Uzyskano przy tym rekordową prędkość 10 tys. bitów na sekundę.

Rozwiązanie to mogłoby więc stać się podstawą do budowy kwantowego komputera, "świętego Graala" informatyzacji umożliwiającego gigantyczny wzrost mocy obliczeniowej maszyn.

W eksperymencie rozmieszczono trzy układy elektroniczne o rozmiarze mikrona na chipie komputerowym o rozmiarach siedem na siedem milimetrów. Dwa z tych układów działały jako nadajnik informacji, jeden jako odbiornik. Naukowcy musieli schłodzić układ do temperatury bliskiej zeru absolutnemu.

W tak niskiej temperaturze i małej skali elektrony w obwodzie - będące w zasadzie kwantowym bitem informacji czyli kubitem - zaczęły zachowywać się zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej. Kubity zostają splątane - uproszczając połączone, dzielące indentyczny stan kwantowy nawet kiedy fizycznie je oddzielimy.

Kiedy zatem kubity znajdujące się w nadajniku splątano z tymi znajdującymi się w odbiorniku doszło do wymiany informacji.

Specjaliści Politechniki Federalnej w Zurychu zakodowali pewną informację w kubitach znajdujących się w nadajniku i zmierzyli stan kubitów w odbiorników. Potwierdzili tym samym fakt teleportacji.

W przypadku klasycznego komputera informację niosą elektrony przemieszczające się przy pomocy przewodów. W szwajcarskim eksperymencie informacja nie przemierzała żadnego dystansu. Po prostu zniknęła w jednym miejscu i w zasadzie w tym samym czasie pojawiła się w drugim.

Droga do budowy komputera kwantowego zbudowanego według opracowanej technologii jest oczywiście długa. Po pierwsze dlatego, że by zrozumieć odebraną informację trzeba po prostu wiedzieć co zostało nadane. Potencjał technologii jest jednak olbrzymi: kubit jest w stanie nieść znacznie więcej informacji niż klasyczny bit.

Poza tym zamknięcie działającego układu kwantowego w chipie komputerowym samo w sobie może być przełomem. Być może na początku będą tworzone "kwantowe chipy" umożliwiając na przykład tworzenie wydajniejszych sieci telekomunikacyjnych.

Szerzej o komputerach kwantowych piszemy tutaj.

[ za forbes.com mashable.com ]