Sztuczna Inteligencja do gry na giełdzie

Stworzony przez dwóch programistów uniwersyteckich ze Stanów system Arizona Financial Text na symulowanych operacjach rynkowych uzyskał lepsze wyniki od funduszy inwestycyjnych obracających tymi samymi papierami.

 

System AzFinText działa przez analizę dużych ilości finansowych newsów, korelowanie ich z danymi o cenach akcji minuta po minucie i prognozowanie, jak będą się one zmieniać. Następnie kupuje lub dokonuje krótkiej sprzedaży akcji, co do których przewiduje, że wartość ich zmieni się o więcej niż 1% aktualnej ceny w ciągu następnych 20 minut, i nigdy nie trzyma akcji dłużej niż te 20 minut.

 

Przy symulacji opartej o dane z pięciu tygodni w roku 2005, kiedy nie było żadnych nadzwyczajnych wydarzeń na rynku akcji, AZFinText uzyskał zysk 8,5%, podczas gdy trzy fundusze obracające tymi samymi akcjami ze wskaźnika S&P 500 uzyskały wyniki od 4,69% do 6,44%.

 

Oczywiście, na razie system nie obraca prawdziwymi akcjami. Jest jednak pewien drobny problem: jeżeli takie systemy zaczną być stosowane, to będą podatne na ataki (przez manipulowanie słowami kluczowymi w artykułach) oraz na błędy oprogramowania.

 

[via Technology Review]

 

Leszek Karlik