Nowa technologia odsalania wody

Stworzona przez kanadyjską firmę Saltworks Technologies technologia zmniejsza zużycie energii elektrycznej zużywanej w procesie desalinacji wody o 70%.

 

Według informacji dostarczonych przez Saltworks, wytworzenie 1 metra sześciennego słodkiej wody wymaga zużycia jedynie 1 kWh prądu, podczas gdy wykorzystanie procesu odwróconej osmozy wymaga 3,7 kWh.

 

Technologia jest w sumie dość prosta, wykorzystuje energię słoneczną do stworzenia stężonej solanki, która następnie jest wystawiana na kontakt ze słoną wodą przez dwa różne ?mostki?, jeden przepuszczający jony Na+ a drugi - jony Cl-. Następnie powstałe dwa roztwory naładowane dodatnio i ujemnie jonami sodu i chloru są ponownie wystawiane przez dwa mostki na kontakt z odsalaną wodą. W ten sposób energia do odsalania jest dostarczana w formie energii osmotycznej utworzonej z energii słonecznej, a prąd zużywany jest głównie na pompowanie cieczy w układzie. Ponieważ system nie wykorzystuje wysokich ciśnień ani temperatur, w odróżnieniu od stosowanych do tej pory procesów odwróconej osmozy czy destylacji, możliwe jest zastosowanie tanich, plastikowych rur w celu redukcji kosztów.

 

Pomysł wydaje mi się być bardzo elegancki i mam nadzieję, że szybko się rozpowszechni. Wprawdzie sam wynalazek został opublikowany pod koniec 2009, ale nadal trwają prace nad zademonstrowaniem jej efektywności na dużą skalę - zbudowany został jedynie niewielki pilotażowy zakład odsalania wody morskiej i słonawej wody przemysłowej, zdolny do przetwarzania jednego metra sześciennego wody dziennie. W tym roku Saltworks Technologies ma otrzymać do 580 000 dolarów funduszy z kanadyjskiego programu technologii rozwoju zrównoważonego SDTC na pokazanie, że ich rozwiązanie skaluje się w górę, do przetwarzania milionów metrów sześciennych...

 

[via Environmental Expert]

 

Leszek Karlik