"Inteligentne Miasto Katowice" - koniec analiz, czas wziąć się do pracy

22 lipca IBM ogłosił wyniki drugiego etapu projektu IBM Executive Service Corps, o którym pisaliśmy już wcześniej. Na podstawie trzech tygodni rozmów i analiz miały powstać propozycje realizacji konkretnych rozwiązań. Skończyło się na cennych - ale nadal jedynie - rekomendacjach.

Tym razem wolontariusze-eksperci z IBM przyjechali do Katowic aż z Indii, Singapuru, oraz USA. Przyjrzeli się diagnozie poprzedniej grupy i opracowali trzy konkretne ścieżki rozwoju dla miasta i aglomeracji.

Pierwszą z nich nazwano roboczo "Miasto Kultury, Biznesu i Innowacji". Aby ją zrealizować konieczne będzie opracowanie 3- lub 5-letniej strategii, uwzględniającej także plan rozwoju gospodarczego Katowic. Dodatkowo, niezbędne będzie również powołanie Komitetu Planu Rozwoju Gospodarczego Miasta Katowice oraz Zespołu Projektowego, w skład którego wchodziliby główni zainteresowani, nazwani roboczo Ekosystemem Interesariuszy. Nie mniej ważne może się okazać wdrożenie Systemu Zarządzania, mającego na celu wspieranie powyższych inicjatyw i zapewnienie pełnego zaangażowania i zaufania "Ekosystemu".

Druga ścieżka, nosząca nazwę "Miasto Dobrze Zaplanowane" to odpowiedź na problemy z transportem miejskim, oraz zarządzaniem kryzysowym. Eksperci rekomendują rozwój Planu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem Miejskim, oraz zwiększenie istniejących już zdolności Inteligentnego Systemu Bezpieczeństwa Społecznego. Trzecim elementem jest rozwijanie architektury przemysłowej dla usług miejskich, dzięki której uległyby poprawie proces podejmowania decyzji.  

Trzecia droga - "Miasto Innowacji" - wymaga, zdaniem ekspertów powołania Technologicznej Rady Górnego Śląska.

Rekomendacje być może nie są zbyt opisowe i nie działają na masową wyobraźnię, ale urzędnikom z Katowic i aglomeracji powinny być pomocne. O ich wartości świadczy wypowiedź Piotra Uszoka, Prezydenta Miasta Katowice:

Jesteśmy pełni uznania dla programu IBM Corporate Service Corps, dzięki któremu uzyskaliśmy dostęp do najnowszego know-how z zakresu modernizacji miasta w oparciu o koncepcję "Smarter City"(...)

Przed Katowicami i jego włodarzami najtrudniejszy etap - wdrażanie i realizacja pomysłów, które pojawiły się w trakcie obu wizyt ekspertów. Nie wystarczy bowiem powiedzieć, trzeba jeszcze zrobić.

 

[via IBM]

Łukasz Cichy