Google chce przeskoczyć Skype

Google stawia na przeglądarkę Chrome jako platformę programistyczną przyszłości. Aby dać przeglądarkom programistycznym możliwości takie, jakie mają aplikacje budowane dla systemów operacyjnych, firma chce wbudować w przeglądarki funkcje łączności podobne do Skype.

Przetwarzanie video i łączność między bezpośrednio między użytkownikami były do tej pory domeną aplikacji, przeglądarki odtwarzanie video przerzucały na wtyczki, a kontaktowały się tylko z serwerami usług, nie wiedząc nic o innych użytkownikach.

Aby przeskoczyć te ograniczenia, Google udostępniło programistom technologię WebRTC (można to przetłumaczyć jak "komunikacja w czasie rzeczywistym przez WWW") opartą na wynalazku kupionej przez Google w 2010 firmy GIPS. Po integracji WebRTC z przeglądarkami (oczywiście Chrome, z projektem współpracują też Opera i Fundacja Mozilla tworząca przeglądarkę Firefox), będzie można napisać komunikator o funkcjach podobnych do Skype wykorzystująć narzędzia języków do tworzenia stron internetowych - HTML, Javascript i CSS, a aplikacja będzie działać we wspierającej WebRTC przeglądarce.

 

[za C|net]