Założyciel Opery odchodzi z firmy

W liście rozesłanym do pracowników firmy, Jon S. von Tetzchner, jeden z założycieli Opera Software ASA poinformował o swoim odejściu.

Do 2010 von Tetzchner pełnił obowiązki prezesa (CEO), później przeszedł na stanowisko doradcy strategicznego. Jednak w liście pisze o całkowitym pożegnaniu z firmą:

Z ciężkim sercem wysyłam tę wiadomość. Następny tydzień będzie moim ostatnim w Operze. Stało się jasne, że wartości jakie wyznaję i jakie wyznaje Zarząd nie są tymi samymi wartościami, a nasze opinie na temat kierunku ewolucji Opery różnią się. Mam wrażenie, że Rada Nadzorcza skupia się bardziej na wynikach kwartalnych, podczas gdy ja wolę budować firmę ku przyszłości. Wierzę, że mamy po temu solidne fundamenty.

W oficjalnym komunikacie von Tetzchner pisze nieco inaczej:

Kiedy zaczynaliśmy, było nas kilku w małym biurze, teraz mamy biura na całym świecie, ponad 740 pracowników i 200 milionów użytkowników. Jestem bardzo dumny z naszych osiągnięć i patrzę z nadzieją w przyszłość firmy.

W tym samym komunikacie obecny prezes, Lars Boilesen skomentował odejście von Tetzchnera w następujący sposób:

Pracując tutaj nauczyliśmuy się wiele [od von Tetzchnera]. Wierzył i naciskał na wprowadzanie kolejnych innowacji, które później kopiowała nasza konkurecja, a które mieliśmy pierwsi z wszystkich przeglądarek.

Dalsze plany zawodowe von Tetzchnera nie zostały jeszcze ujawnione.

 

[za TechCrunch]