Stwórz idealny zespół

Inwestorzy często powtarzają, że od dobrego pomysłu ważniejszy jest dla nich zespół, który będzie w stanie go zrealizować. Dobierając współpracowników, lepiej więc nie polegać wyłącznie na intuicji.

Przy współpracy w grupie poza wiedzą techniczną liczą się również tzw. umiejętności miękkie, szczególnie te związane z efektywną komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów i szukaniem wspólnych rozwiązań.

Niechęć do szukania kompromisu czy proszenia o pomoc, narzucanie swoich wizji, występowanie w roli lidera-dyktatora - to częste powody spadku motywacji, rozłamów w zespole, a w konsekwencji problemów z dotrzymaniem ustalonych terminów

mówi Monika Konieczny, Scrum Master w iLoop Mobile Inc.

Zgrany zespół to podstawa

Nie bez powodu inwestorzy często powtarzają, że od dobrego pomysłu ważniejszy jest zespół, który będzie w stanie go zrealizować.

Tak duża rola zgranego i skutecznego zespołu wynika z tego, że początkowy pomysł ewoluuje - zwraca uwagę Mariusz Kapusta, ekspert zarządzania projektami. - Genialne jeszcze niedawno koncepcje lądują w koszu, plany zaczynają się rozjeżdżać, a wszyscy muszą zabrać się do ciężkiej pracy.

Start-upowy zespół musi być przygotowany na nieustanne problemy, zmiany i konflikty. Tylko zespół, który je przezwycięży, może liczyć na sukces.

W codziennej pracy zdarzają się sytuacje, gdy poziom stresu drastycznie wzrasta, np. z powodu zbliżającego się deadline'u. To, czy zespół poradzi sobie z wyzwaniem, zależy głównie od tego, jak dobrze poszczególne osoby się ze sobą dogadują

mówi Monika Konieczny. Ktoś, kto liczy na bezstresową pracę w start-upie, pomylił miejsca. Konflikt z definicji dotyczy projektów, więc osoby biorące w nich udział muszą być zdolne do efektywnego rozstrzygania sporów. Jak jednak takich ludzi znaleźć i połączyć w zespół?

Zanim kogoś zatrudnisz - poznaj go

Trudność w tworzeniu zgranych zespołów wynika m.in. z tego, że w procesie rekrutacji częściej zwraca się uwagę na dające się łatwo sprawdzić wiedzę i umiejętności techniczne, aniżeli cechy osobowości.

Oprócz wiedzy technicznej warto badać także przedsiębiorczość, czyli odpowiedzialność za siebie i innych oraz zdolność do podejmowania inicjatywy - radzi Mariusz Kapusta.
Gdy szukam pracowników, staram się patrzeć na kandydatów jako potencjalnych członków zespołu - mówi Monika Konieczny. - Łatwiej nauczyć kogoś wzorców projektowych niż komunikowania się z ludźmi. Jeżeli zespół będzie składać się z kilku świetnych technicznie, ale aspołecznych indywidualistów, project managera czeka trudne zadanie.

Dlatego Monika stara się w proces rekrutacji włączać zespół. Dzięki temu jego członkowie mają okazję stwierdzić, czy znajdują wspólny język z kandydatem. Na szczęście, w branży startupowej rekrutacja ma często charakter nieformalny - grupa pracujących razem znajomych szuka nowych członków zespołu wśród osób, które zna. Dzięki temu można dowiedzieć się zdecydowanie więcej o osobowości kandydata, niż gdy przeprowadza się otwartą, szeroko zakrojoną rekrutację.

Role w zespole

W odpowiednim doborze pracowników pomaga znajomość teorii ról zespołowych. Jej twórcą jest Meredith Belbin, który zajmował się zagadnieniem efektywności zespołów. W czasie badań zaobserwował, że jedne grupy radziły sobie z zadaniami zdecydowanie lepiej od innych. Okazało się, że nie tylko wykształcenie i umiejętności, ale również typ osobowości mają wpływ na efektywność zespołów. Poziom wykonania zadania jest wprost proporcjonalny do poziomu wiedzy merytorycznej tylko do pewnego momentu. Stały wzrost zapewnia właściwy dobór osobowości. Belbin wyróżnił następujące role w zespole:

Kreator - nieustająco poszukuje nowych idei i rozwiązań: tworzy nowe pomysły i koncepcje, najchętniej pracuje samodzielnie, jest dominujący i inteligentny;

Koordynator - prowadzi zespół do celu: skupia się na celach i sposobach ich osiągania, umie wykorzystać potencjał zespołu, jest zrównoważony, dominujący, mediujący;

Lokomotywa - wymusza działanie i osiągnięcie celu: ustala cele i priorytety, wywiera wpływ na grupę i narzuca styl, wymusza efekty, jest rywalizujący, dominujący, agresywny;

Implementer - organizuje pracę: zamienia plany na akcje, jest systematyczny i efektywny, zrównoważony i zdyscyplinowany;

Ewaluator - wspiera w podejmowaniu rozważnych decyzji: analizuje i ocenia, jest bystry, przenikliwy, ostrożny i obiektywny;

Perfekcjonista - zapewnia najlepsze efekty: to wróg przypadku, dba o szczegóły i jakość, jest zdyscyplinowany i wymagający doskonałości;

Dusza zespołu - kreuje "ducha grupy": wspiera i buduje morale, moderuje konflikty, wzmacnia współpracę, udrożnia komunikację, jest lojalny i empatyczny;

Poszukiwacz źródeł - poszukuje zysku dla zespołu: - kreatywny, poszukuje informacji i relacji, chętnie negocjuje ze światem zewnętrznym, improwizuje, analizuje, jest zrównoważony, dominujący, łatwo nawiązuje kontakty.

W dobrym zespole powinny znaleźć się wszystkie te cechy, przy czym jeden człowiek charakteryzuje się 2-3, z czego jedna jest dominująca. Znajomość teorii ról zespołowych umożliwia świadome dobieranie odpowiednich osób, przydzielanie im właściwych zadań i komunikowanie się z nimi w sposób najefektywniejszy.

Dlaczego akurat ta teoria jest szczególnie interesująca dla start-upów? Gdyż jest stosunkowo łatwa do zastosowania w praktyce, a jej opis można znaleźć w książce za 40 zł, zawierającej dodatkowo test określający role w zespole. Skoro już o książkach mowa. Przydatny może również okazać się tytuł "Strengthsfinder 2.0".

To jedna z lepszych inwestycji, jaką można zrobić w życiu - żartuje Mariusz Kapusta.

Książka i dołączony do niej test pozwalają określić 5 talentów (spośród 30 opisanych) dominujących u danej osoby. Warto wcielać w życie wnioski wynikające z ich charakterystyk. Na przykład osoby o typie "Learner" cieszy uczenie się czegoś nowego. Daje to wskazówkę co do ich motywowania - należy pozwolić im się uczyć. "Achiever" jako ciągle niezadowolony z dotychczasowych osiągnięć będzie motywował do dalszego działania.

Dzięki tej wiedzy można budować pracę zespołu na silnych stronach swoich ludzi, a nie zmuszać ich do robienia czegoś, z czym będą się męczyć - mówi Mariusz Kapusta.

Nie tylko intuicja

Wydawać by się mogło, że zależności rządzące relacjami międzyludzkimi są czymś wyjątkowo nieuchwytnym i trudnym do opisania. Tymczasem przez lata zgromadzono na ten temat wiele cennej wiedzy gotowej do biznesowego wykorzystania. Można ją poznać dzięki kursom, szkoleniom oraz po prostu czytając książki. Chociaż tak naprawdę tworzenia zespołu i zarządzania nim uczy się robiąc to. Podstawy teoretyczne okazują się jednak bardzo przydatne.

Proseed

Tekst pochodzi z magazynu Proseed. Proseed to miesięcznik o biznesie technologicznym, który wspiera przedsiębiorców w budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz tworzeniu i wykorzystaniu wartości firm technologicznych. Zarejestruj się na proseedmag.pl , aby otrzymać informację o publikacji nowego numeru magazynu.

Marcin Zaremba jest założycielem magazynu Proseed (proseedmag.pl) i współorganizatorem barcampu Aula Polska (aulapolska.pl)
Zajmuje się zarządzaniem projektami z branży social/mobile/commerce.

Szymon Szymczyk jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, związanym z branżą technologiczną. Redaktor pisma o biznesie technologicznym Proseed. Interesuje się wpływem nowych technologii na biznes i zarządzanie organizacjami.