Nasza-klasa.pl i "Antypokolenie JP II" - listy od czytelników

Do redakcji Dziennika Internautów napływa coraz więcej korespondencji. W związku z tym uruchamiamy dziś nową sekcję: Listy Czytelników. Dzięki temu szybciej dotrzecie z nurtującą Was sprawą do większej liczby internautów. Część z tych najbardziej ważkich problemów będziemy, jak dotychczas drążyć, próbować rozwiązywać i potem szerzej opisywać. Dziś chcieliśmy przedstawić list jednego z czytelników oburzonego kontem "Antypokolenie JP II", założonym na portalu Nasza-Klasa.
Czytaj najnowsze informacje o portalu Nasza Klasa

Poniżej treść listu czytelnika, skierowana do serwisu Nasza-Klasa oraz różnych mediów.

***

Temat: List do nasza-klasa.pl w sprawie konta "Antypokolenie JP II"Witam, piszę do Państwa w sprawie profilu "Antypokolenie JP II", który w ewidentny sposób - poprzez umieszczone obrazki w profilu - obraża uczucia religijne wyznania katolickiego. Sama nazwa profilu jest dla większości z nas kontrowersyjna. Oczywistym jest ze można przedstawiać swoje poglądy o światopoglądzie w sposób negujący wartości ośrodka kulturowego czy ideologicznego (oczywiście w pewnych ramach przyzwoitości), jednakże przekładając to na pole religii czy wyznania, a co za tym idzie systemu uczuć i wartości należy uważać by nie przekroczyć pewnych granic, szczególnie tych sankcjonowanych przez prawo (Kodeks Karny; Rozdział XXIV - Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania:

Art. 196. Kto złośliwie obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie miejsce przeznaczone do wykonywania obrzędów religijnych lub znajdujący się w tym miejscu przedmiot czci religijnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy).

Wspomniany przeze mnie profil "Antypokolenie JP II" powstał w jednym celu, a mianowicie by w sposób złośliwy samym swym istnieniem wywoływać kontrowersje, czego przykładem są komentarze niezadowolonych osób np. "Mój sprzeciw jest dla Ciebie manifestem bezsilności..." "Radzę nie dopisywać się dalej co by Pan założyciel profilu przestał się z nas naśmiewać- my i tak wiemy swoje!". Zapewne powyższe moje argumenty przeciwko zamknięciu profilu jego twórcy zanegowali by za pewne w sposób bardzo prosty "Strona nie obraża uczyć religijnych, jest jedynie manifestem skierowanym przeciw idei tzw. "Pokolenia JP II"" - a więc proszę mi wytłumaczyć dlaczego w galerii, która jest niejako wizerunkiem poglądów osoby/osób założycielskich robią następujące rysunki:

1. http://photos90.nasza-klasa.pl/dev150/0/259/598/0259598280.jpg2. http://photos75.nasza-klasa.pl/dev117/0/259/482/0259482046.jpg ??

Pierwszy uderza w jeden z podstawowych dogmatów (o Trójcy Świętej) wyznania katolickiego. Drugi natomiast bezcześci symbol narodowy jakim jest hasło: "Bóg, Honor, Ojczyzna", a który jest regulowany prawnie poprzez Art. 14 ust. 3 oraz załączniki nr 5 i 5a do Ustawy z dnia 19 lutego 1993r. "O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Niniejszym opierając się na treści regulaminu nasza klasa.pl, a dokładnie:

"7.6. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:


1. a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,


2. b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,


3. c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu."

a w szczególności:

"7.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

7.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem." oraz na Art. 196. KK i Art. 14 ust. 3 oraz załącznikach nr 5 i 5a do Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. "O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wnoszę prośbę do administracji nasza-klasa.pl o zablokowanie konta Antypokolenie JP II z powodu propagowania treści uderzających w uczucia religijne i wyznaniowe oraz treści bezczeszczące symbole narodowe.

Z poważaniem:


k------1

Powyższy list został przesłany do następujących instytucji: • nasza-klasa.pl
 • gazeta.pl
 • wp.pl
 • onet.pl
 • o2.pl
 • interia.pl
 • Dziennik Internautów
 • PAP
 • TVN24


 • ***  Od redakcji: Rysunki opisane w powyższym liście, do których zamieszczono odnośniki, zostały prawdopodobnie usunięte z Naszej-Klasy.