Wola Info kolejny raz wygrywa przetarg w SPEC

Konsorcjum w składzie Wola Info i Noblestar Polska (spółka zależna) po raz trzeci wygrało przetarg w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (SPEC SA). Kontrakt dotyczy utrzymania i rozwoju sytemu IBM Maximo.
W lipcu 2009 roku pisaliśmy o tym, że  Wola Info i Noblestar Polska połączyły siły, by wygrywać kolejne przetargi.Nowo podpisana umowa będzie obowiązywała przez 12 miesięcy. W jej ramach konsorcjum zobowiązało się do bieżącego utrzymania poprawności działania systemu, prac rozwojowych oraz konsultacji merytorycznych dla pracowników SPEC.Wdrożenie systemu IBM Maximo w SPEC miało miejsce w 2009 r. i trwało 5 miesięcy. Dostarczone oprogramowanie pozwoliło wdrożyć proces Zarządzania Konfiguracją oparty o tzw. standard ITIL (Information Technology Infastructure Library) - kodeks postępowania dla działów informatyki. System umożliwia m.in. pracę 850 użytkownikom końcowym jednocześnie.Kolejny projekt, będący rozwinięciem pierwszego, dotyczył wdrożenia IBM Tivoli Service Request Manager i IBM Tivoli Asset Management dla IT. Zakres prac obejmował m.in. dostarczenie licencji, wykonanie projektu technicznego opisującego parametry systemu, konfigurację IBM Tivoli Service Request Manager w zakresie obsługi procesów ITIL, integrację z systemami informatycznymi klienta, dostarczenie dokumentacji dla użytkowników i instrukcji stanowiskowych oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń.Wola Info przeprowadziła wdrożenia dla takich instytucji, jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polska Grupa Energetyczna, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czy Grupa RWE.Więcej na ten temat w oryginalnym artykule:
Wola Info kolejny raz wygrywa przetarg w SPEC

Warto przeczytać też: