Sektor publiczny stawia na usługi teleinformatyczne

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez IDC Polska, w 2010 roku sektor publiczny rozstrzygnął ponad 11.000 przetargów dotyczących zakupów sprzętu, oprogramowania oraz usług informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT) na kwotę blisko 6 miliardów zł.

Wartość rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i usługi informatyczne wynosiła 86% tej kwoty a pozostałą cześć stanowiły zakupy sprzętu i usług telekomunikacyjnych. Większość to małe przetargi, których wartość nie przekraczała 100.000 złotych. Urzędy centralne, samorządy terytorialne oraz sektor edukacyjny rozstrzygnęły ponad 87% wartości wszystkich przetargów IT w Polsce. Średnia wartość pojedynczego przetargu na usługi ICT była prawie 8 razy większa od przetargów związanych ze sprzętem.

?W ujęciu wartościowym, największą część rozstrzygniętych przetargów stanowił sprzęt teleinformatyczny oraz usługi infornatyczne i telekomunikacyjne. Zakup oprogramowania stanowił ponad 20% wartości wszystkich przetargów?, zauważa Marcin Klessa, analityk IDC. Raport uwidacznia także znaczące różnice w wartości i strukturze rozstrzygniętych przetargów pomiędzy największymi instytucjami sektora publicznego, a resztą analizowanych przetargów. ?W przypadku  instytucji takich jak ZUS, ARiMR, KGP czy MSWiA, usługi ICT stanowią niemal połowę wartości rozstrzygniętych przetargów. Zwiększone wydatki na usługi ICT są odbiciem zadań realizowanych przez poszczególne instytucje, ich struktury, a także ilości oddziałów w kraju?, dodaje Marcin Klessa.