Portal społecznościowy pełen... aspołecznych zachowań

Blisko dziewięciu na dziesięciu nastolatków doświadczyło lub było świadkami aspołecznego zachowania na portalach społecznościowych.

Te niepokojące dane ujawnia raport Pew Research Center's Internet & American Life Project. Wyniki ankiety wśród nastolatków prezentują się następująco:

- 88% nastolatków korzystających z portali społecznościowych było świadkami poniżającego traktowania w sieci.

- 15% było ofiarą szykan online

- 25% doświadczyło konfliktu w sieci, którzy przerodził się w konfrontację twarzą w twarz

- 22% zakończyło znajomość w wyniku konfliktu na portalu

- 13% odczuwało w jego wyniku dyskomfort przed pójściem do szkoły

- 8% konfliktów przerodziło się w bójkę

- 6% konfliktów na Facebooku spowodowało poważne problemy w szkole

-19% procent uczniów spotkało się z jakąś formą zastraszania - przez telefon, SMS czy online.

Innym zagrożeniem jest częste podawanie się przez osoby poniżej trzynastego roku życia za znacznie starsze, przez co ich profile stają się publiczne, w odróżnieniu od profili dzieci.

Przeprowadzone badania mają umożliwić poznanie zagrożeń płynących z używania Internetu przez młodzież oraz ułatwić wprowadzenie zmian w prawie. Dane pochodzą z ankiety 2011 Teens and Digital Citizenship Survey by Pew's Internet & American Life Project, w ramach której przepytano 799 osób w wieku od 12 do 17 lat.

[za: All Facebook ]

Więcej o: