Tak brzmi liczba Pi

Dziś 14 marca, ale jeśli zapiszemy datę amerykańskim sposobem: 3.14, dowiecie się, że dziś Dzień Liczby Pi, której najbardziej popularne rozszerzenie dziesiętne to 3,14.

Z tej okazji zapraszamy do posłuchania, jak mogłaby brzmieć liczba Pi zapisana nutami. Jak wyjaśnia autor tego filmiku, było wiele konwersji tego typu, jednak nie do końca miały sens. Ich autorzy przekładali po prostu 10 cyfr na 10 dźwięków, jednak oktawa ma 12 półtonów - dwa pozostawały niewykorzystane. Przekonwertował więc cyfry na system dwunastkowy i w ten sposób przełożył na nuty. Oraz napisał program ( który można pobrać z sieci ), który zagra liczbę Pi.

 

Warto przypomnieć, że do tej pory ustalono ponad 6 miliardów cyfr ("po przecinku") składających się na pi - gdyby jedna osoba chciała je wszystkie wypowiedzieć na głos, zajęłoby to jej 133 (co najmniej) lat. Zagranie ich zajęłoby pewnie niewiele krócej.

Więcej o: