Powstała najdoskonalsza waga na świecie

Jest w stanie podać wagę protonów w joktogramach.

Zespół Adriana Bachtolda w Katalońskim Instytucie Nanotechnologii w Barcelonie, stworzył najbardziej czułą wagę świata. Jest ona w stanie zważyć pojedyncze protony w jądrze atomowym, podać masę w joktogramach .

Nowa waga wykorzystuje bardzo krótkie nanorurki, które wibrują z różnymi częstotliwościami, w zależności od masy wybranych cząsteczek. Na dodatek, została ona umieszczona w próżni, by na wyniki nie wpływały atomy, których nie ważono. Następnie zważono atom ksenonu podając jego wagę z dokładnością do pojedynczego protonu, który zdaniem naukowców waży 1,7 joktograma.

Bachtold twierdzi, że jego waga może zostać wykorzystana w badaniu próbek chemicznych, rozróżnianiu różnych pierwiastków oraz w medycynie.

[za: New Scientist ]

Więcej o: