Oracle kontra Google: częściowy sukces internetowego giganta, ale wciąż daleko do zwycięstwa

Sędzia rozpatrujący spór pomiędzy Oracle i Google dotyczący skopiowania struktury Javy do stworzenia własnego systemu do tworzenia Androida wydał wyrok częściowo korzystny dla internetowego giganta. Nie wiadomo, czy przekroczone granicę użycia cudzej własności intelektualnej w ramach "dozwolonego użytku".

Sędzia William Alsup nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy skopiowanie przez Google struktury interfejsu Javy do tworzenia własnego narzędzia dla deweloperów Androida wykracza poza granicę "fair use" czyli użytku dozwolonego prawem autorskim.

To oznaczałoby, że Oracle nie może domagać się rekompensaty finansowej - przekroczenia granicy nie udało się udowodnić.

Sędzia przyznał też, że pewne specyficzne obszary kodu naruszają prawa Oracle, ale tylko w jednym z trzech podnoszonych w tym względzie zarzutów.

Teraz sąd zajmie się kolejnymi aspektami procesu dotyczącymi patentów, choć kwestia praw autorskich nie rozstała jeszcze rozstrzygnięta w pełni. Ponadto Google domaga się już unieważnienia całego procesu - orzeczenia w tej kwestii też jeszcze nie ma.

Nic w kwestii sporu między obiema firmami nie jest w pełni przesądzone.

[ za wired.com ]

Więcej o: