Teleskop Hubble'a wypatrzył najstarszą gwiazdę

Teleskop Hubble'a pozwolił astronomom zidentyfikować najstarszą znaną gwiazdę. Na początku sądzono nawet... że jest starsza od wszechświata.

HD 140283 narodziła się 14,5 miliarda lat temu (błąd pomiaru to 0,8 miliarda). Wiek musiano jednak liczyć dwukrotnie - według pierwszych pomiarów obiekt oceniano na 16 miliardów lat. Wiek wszechświata kalkuluje się na 13,8 miliarda lat, stąd konieczność weryfikacji wyniku.

Teleskop Hubble'a umożliwił dokładniejszy pomiar odległości gwiazdy od Ziemi. Do obliczenia wyniku zastosowano metodę paralaksy trygonometrycznej. Chodzi o porównanie pomiarów z przeciwległych punktów na orbicie naszej planety.

Gwiazdę wciąż można wypatrzeć w gwiazdozbiorze Wagi.

[ za arstechnica.com ]

Więcej o: