FCC zakończyła nowe badania nad promieniowaniem telefonów komórkowych

Amerykańska Komisja Łączności na nowo przebadała poziom promieniowania wytwarzanego przez komórki. Wnioski - limity SAR pozostają niemal bez zmian.

W zeszłym roku amerykańska agencja rządowa Government Accountability Office zwróciła się do Komisji Łączności o weryfikację obowiązujących limitów promieniowania wytwarzanego przez telefony komórkowe.

Stały się ona tak powszechne, że powróciły obawy co do wpływu urządzeń na nasz stan zdrowia. Chodzi o współczynnik SAR (Specific Absorption Rate) czyli sposób w jaki ludzkie tkanki pochłaniają energię promieniowania fal radiowych. Wartość limitu ustanowiono na 1,6 wata na kilogram masy ciała.

Po zakończonych testach powyższy limit zostaje utrzymany na tym samym poziomie. Jedyna zmiana, jaka wynika z raportu dotyczy małżowiny usznej. Może być ona wystawiona na wyższe promieniowanie bez ryzyka dla zdrowia.

[ za slashgear.com ]

Więcej o: