Znak czasów: Wikipedia lepsza niż Britannica?

Według najnowszych badań porównujących rzetelność zarówno Britannica jak i Wikipedia wypadają dobrze. Błędy zdarzają się w obu źródłach podobnie jak wyczerpujące opracowania. Jest jednak jeden powód, dla którego Wikipedię można uznać za lepsze źródło wiedzy. Kontrowersyjny.

Encyclopedia Britannica po raz pierwszy została opublikowana w roku 1771 i od tego czasu jest dla ludzkości źródłem wiedzy. Publikowana do dziś wciąż ma wielu zagorzałych zwolenników, nie uznających innych źródeł. Zalicza się do nich m.in. Zbigniew Hołdys. Stwierdził, że woli płacić, ale korzystać z rzetelnego źródła.

Papierowa encyklopedia w latach 90. znajdowała 120 tys. nabywców, dziś zaledwie kilka tysięcy. Od 2001 r. konkuruje z Wikipedią (jest wydawana wirtualnie). I od tamtej pory istnieje spór o to które ze źródeł wiedzy jest bardziej rzetelne.

Blog "Czajniczek Pana Russella" próbuje tę kwestię rozstrzygnąć odwołując się do różnych badań. W 2005 r. porównano przypadkowo dobrane 42 hasła w których znaleziono po 4 błędy. W badaniach przeprowadzonych w tym roku porównano 490 artykułów, mniej błędów odnotowano w Wikipedii. Z kolei porównując jakość informacji o lekach Wikipedia przegrywa z Medscape.

Czy można zatem jednoznacznie wskazać lepsze źródło wiedzy? To zależy jakie przyjmiemy kryteria. W Britannice znajdziemy 65 tys. haseł, w Wikipedii blisko 4 miliony. Ale jak pisze portal Mashable Britannica jest tworzona przez 4000 osób "a wśród nich 110 Noblistów i 5 prezydentów". Wikipedię tworzy natomiast 750 tys. osób "a wśród nich twój sąsiad".

Czy angielska wersja Wikipedii i Britannica mogą być traktowane jako równie dobre źródła wiedzy? Jeśli przyjąć, że średnia ilość błędów w obu źródłach jest podobna na rzecz Wikipedii przemawia jedno: jej zasięg. Tylko czy to nie nazbyt kontrowersyjna teza? Zapraszamy do komentarzy.

Więcej o: