Dzień Edukacji Narodowej czyli co ty wiesz o Młodzi Szlacheckiej

Dzisiaj "Dzień Nauczyciela", a w zasadzie "Dzień Edukacji Narodowej". Skąd się wzięło to święto?

Dziś zamiast tradycyjnego logotypu na stronie Google widzimy specjalną grafikę. To doodle, tym razem dedykowany nauczycielom. Dzisiaj przypada bowiem "Dzień Edukacji Narodowej".

Święto to ustanowiono w roku 1972, a upamiętniać ma powołanie Komisja Edukacji Narodowej. A w zasadzie "Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej", bo tak nazywała się instytucja powołana do życia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1773.

Król uznał, że szkolnictwo potrzebuje reformy, gdyż ciężar edukowania młodzieży wzięli na swoje barki jezuici. Problemem szkół przez nich prowadzonych było zbytnie skupienie na wiedzy teologicznej.

"Dzień Edukacji Narodowej" jest więc upamiętnieniem instytucji, która stała za stworzeniem pierwszych w Polsce szkół dostępnych w zasadzie dla wszystkich warstw społecznych.

Eksperci pod wodzą Hugona Kołłątaja opracowali trzystopniowy model szkół podstawowych i średnich. Najniższym stopniem były szkoły parafialne przeznaczone dla niższych stanów (chłopów i mieszczan), pośrednim szczeblem były państwowe szkoły powiatowe - do których głównie trafiały dzieci z rodzin szlacheckich, ale które były też otwarte dla najzdolniejszej młodzieży ze stanów niższych, zaś stopniem najwyższym były dwa uniwersytety - w Wilnie i Krakowie. -  czytamy w Wikipedii.

Komisja powołała też "Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych", które zajmowało się tworzeniem pierwszych podręczników.

Dziś, kiedy świętujemy "Dzień Edukacji Narodowej" nikogo nie dziwi, że szkoły realizują ustalony z góry program, że w każdej szkole jest biblioteka. A to właśnie dzięki działalności Komisji powołano Biblioteki Załuskich - pierwszą bibliotekę publiczną w Polsce.

Dziś każdy uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzymuje bezpłatny elementarz. Warto pamiętać, że pierwszą tego typu publikacją był "Elementarza dla szkół parafialnych narodowych" wydany w roku 1785. "Dzień Edukacji Narodowej", zwany po prostu "Dniem Nauczyciela" upamiętnia instytucję, bez której polska szkoła nie wyglądałaby tak jak dziś.

Więcej o: