Narodowe Święto Niepodległości - dlaczego obchodzimy je właśnie dziś?

Odzyskanie niepodległości w roku 1918 nie było łatwe. Dlatego Narodowe Święto Niepodległości powinno być ważne dla każdego Polaka. Warto zatem wiedzieć co właściwie świętujemy i dlaczego akurat dzisiaj.

Polska odzyskała niepodległość w roku 1918. 123 lata zaboru ze strony Rosji, Prus i Austrii nie zakończyły się wymazaniem nas z mapy Europy. Polska się odrodziła.

Dlaczego Narodowe Święto Niepodległości świętujemy akurat 11 listopada? Jak to w przypadku wydarzeń historycznych bywa trudno wskazać jednoznacznie dzień, w którym Polska stała się niepodległa. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski objął władzę wojskową z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie. To uznawane jest jako symboliczny początek wolnej Polski. Choć z pewnością proces odzyskiwania niepodległości trwał znacznie dłużej.

Między 1918 a 1939 rokiem różne było podejście do tego, jak 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, świętować. Losy niepodległej Polski były dramatyczne, szczególnie w kontekście przewrotu majowego i działań Józefa Piłsudskiego, które do dziś dzielą zarówno historyków jak i Polaków.

Narodowe Święto Niepodległości było świętem zapomnianym w powojennej, komunistycznej Polsce. Staliśmy się lennikiem Związku Radzieckiego, a za obchodzenie Narodowego Święta Niepodległości groziły sankcje - represje SB, pobicie przez ZOMO, więzienie. Władza organizowała własne obchody podkreślające nasze oddanie ZSSR...

Dopiero w III Rzeczpospolitej Narodowe Święto Niepodległości znów odzyskało dawne znaczenie. Polska na nowo odrodziła się w roku 1989, formalnie poprzez uchwalenie przez Sejm kontraktowy przywrócenia przedwojennej nazwy kraju - Rzeczpospolita Polska. Ustanowiono też nowe godło. Według innych opinii w pełni niepodległa Polska rozpoczęła kiedy zakończyły się obrady Okrągłego Stołu lub powołanie rządu zmarłego niedawno Tadeusza Mazowieckiego. Najważniejsze jednak, że dzięki przemianom sprzed 25 lat, ważniejszym dla nas niż te dotyczące Muru Berlińskiego , możemy obchodzić dumnie Narodowe Święto Niepodległości.

Dziś Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia również Google poprzez specjalny doodle widoczny na stronie głównej wyszukiwarki.

Więcej o: