Parlament Europejski może żądać podzielenia Google'a

Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez władze Unii Europejskiej przeciwko Google przybrało niespodziewany obrót. Być może Parlament Europejski zażąda, by firma wydzieliła ze swoich struktur spółkę odpowiedzialną za wyszukiwanie. Miałoby to pomóc konkurentom.

Financial Times dotarł do projektu rezolucji, która miałaby ograniczyć monopolistyczną pozycję Google poprzez podział firmy. Część spółki, która odpowiada za wyszukiwarkę miałaby prawdopodobnie zostać przekształcona w oddzielną firmę.

W zapisie prawnym nie pada wprost nazwa "Google", mówi się ogólnie o potrzebie oddzielenia wyszukiwarek od innych form działalności biznesowej. Celem działań Parlamentu Europejskiego jest stworzenie równych warunków dla konkurencji. Nowe regulacje z pewnością uderzą w giganta Mountain View, którego udział na rynku wyszukiwarek wynosi 90 procent.

Financial Times wyjaśnia, że ewentualny podział Google jest możliwy, ale może być trudny do przeprowadzenia. W pewnym sensie projekt rezolucji wymierzonej w Google ma podtekst polityczny - według anonimowego źródła Financial Times, które zna kulisy tworzenia ustawy, żądania podziału firmy są nieproporcjonalne do wniosków, jakie wyciągnął Parlament Europejski ze śledztwa toczonego w sprawie monopolu Google od roku 2012.

Może to oznaczać, że żądanie wydzielenia firm zajmujących się jedynie wyszukiwaniem  jest trochę "na wyrost". Z drugiej strony rywale tacy jak Yelp twierdzą, że nie mogą odpowiednio się rozwijać właśnie przez monopol Google.

Według agencji Reutera podział Google może stanowić poważne zagrożenie dla działania firmy.

Rezolucja jest w tej chwili w finalnej fazie konsultacji. O tym, czy Unia chce faktycznie wezwać Google do podziału dowiemy się w czwartek.

Unia Europejska rozpoczęła postępowanie antymonopolowe wobec Google w 2012 roku , dwa lata po otrzymaniu pierwszych skarg od konkurentów.

Więcej o: