Inge Lehmann - zajrzała do wnętrza Ziemi. Co tam znalazła?

Dziś wyjątkowo ładny, animowany doodle, którym Google uhonorował Inge Lehmann. Duńska naukowiec dokonała czegoś, co w jej czasach wydawało się naprawdę gigantycznym osiągnięciem naukowym wymagającym błyskotliwości.

Inge Lehmann urodziła w się w 1888 roku w Danii. Dzięki postawie swoich rodziców, a w szczególności ojca, od najmłodszych lat uczęszczała do szkół, które pozwoliły jej na pełne rozwinięcie potencjału intelektualnego.

Z dzisiejszej perspektywy wspólne uczenie się dziewczynek i chłopców wydaje się czymś naturalnym. Pod koniec XIX wieku taki model nauczania nazywany był "postępowym". I właśnie do takiej postępowej szkoły, prowadzonej nota bene przez ciotkę Nielsa Bohra, uczęszczała Inge Lehmann.

Innowacyjna metoda badania wnętrza Ziemi

Jądro ZiemiJądro Ziemi Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Inge Lehmann szybko, zainteresowała się geodezją, a w szczególności sejsmologią, której poświęciła całe swoje życie. W wieku 48 lat Inge Lehmann w publikacji o intrygującym tytule "P" zawarła swoje wnioski z analiz fal sejsmicznych... właśnie, tytuł wcale nie był przypadkowy, bo chodzi o fale typu P.

embed

Wykazała, że w samym środku Ziemi możemy wyróżnić dwie części: stałe jądro wewnętrzne i płynne jądro zewnętrzne. Są one oddzielone strefą graniczną, którą nazwano "nieciągłością Lehmann".

Dalsze badania Inge Lehmann uniemożliwiła wojna i niemiecka okupacja. Jej odkrycia zostały jednak zaakceptowane przez świat naukowych. Inge Lehmann w latach 50. wyemigrowała do USA gdzie kontynuowała swoją pracę naukową.

Inge Lehmann pod koniec życia powróciła do Danii. Zmarła w roku 1993 w wieku 105 lat.

 
Więcej o: