WHO o wpływie telefonów komórkowych na ryzyko raka

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przez dziesięć lat przebadała ponad 13 tysięcy użytkowników telefonów komórkowych, szukając odpowiedzi na pytanie, czy używanie komórek zwiększa ryzyko zachorowania na raka mózgu. Właśnie podzieliła się wnioskami. Czy raczej przyznała do braku wniosków.

Christopher Wild, szef Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) powiedział:

Wyniki nie uprawniają do konkluzji, że z używaniem telefonów komórkowych związane jest jakieś ryzyko, ale... byłoby przedwczesnym twierdzenie, że takiego ryzyka nie ma.

Czyli nadal nic nie wiadomo. Wild przyznał, że po części wynika to z tego, że w 2000 roku gdy rozpoczynano badania, mniej czasu spędzaliśmy z komórką przy uchu niż dzisiaj. Dodatkową trudnością jest fakt, że badania opierały się na ankietach, w których respondenci sami oceniali ile czasu rozmawiają przez przenośne telefony, co w przypadku pytań cofających się o lata do tyłu jest metodą zawodną. Właściwie dane uzyskane przez WHO pokazują, że ryzyko raka mózgu jest mniejsze u użytkowników komórek niż u tej części populacji, która z mobilnych telefonów nigdy nie korzystała, co może wskazywać na wadliwą metodologię przeprowadzenia badania.

Zespół badawczy dysponował kwotą 19,2 milionów euro, z czego około 5,5 mln wyłożył przemysł komórkowy.

[via Reuters ]

Tomasz Andruszkiewicz

Więcej o: