Archiwa Bletchley Park zostaną zeskanowane i udostępnione przez Internet

W angielskim centrum łamania szyfrów z czasu 2 Wojny Światowej, Bletchey Park, rozpoczął się powolny proces digitalizacji zawierających miliony dokumentów archiwów, które mają być następnie udostępnione online.  

Muzeum w Bletchley Park nie miało środków finansowych na taki projekt, ale otrzymało od Hewlett-Packarda skanery oraz wsparcie techniczne, dzięki któremu ochotnicy będą mogli przeprowadzić czasochłonny proces skanowania milionów dokumentów. Pierwsza faza projektu ma trwać trzy lata, a pierwsze dokumenty mają być dostępne już po roku.

Podczas 2 Wojny Światowej w Bletchley Park przy łamaniu niemieckich szyfrów pracowało ponad 10 000 ludzi, w tym Alan Turing, jeden z ojców informatyki. Njsłynniejszym sukcesem jest złamanie kodu Enigmy, możliwe w dużej części dzięki pracom polskiego Biura Szyfrów.

Do tej pory przekopywanie się przez archiwa dokumentów Bletchley Park wymagało wielu dni pracy, po udostępnieniu ich przez Internet powinno być to możliwe w minuty. Poza tym projekt udostępni dokumenty szerokim rzeszom zainteresowanych osób - aktualnie niewiele osób ma do nich dostęp, są delikatne i mogą zostać zniszczone. Po zeskanowaniu same dokumenty będzie można zabezpieczyć, a historycy będą mogli pracować na kopiach cyfrowych, odpornych na zużycie.

Ale jakoś nie wydaje mi się, abyśmy mogli liczyć w najbliższej przyszłości na podobne posunięcie ze strony IPNu...

[via BBC ]

Leszek Karlik

Więcej o: