Antywirusy nie oferują skutecznej ochrony?

Zgodnie z badaniem firmy Cyberveillance, pierwszego dnia ich obecności w sieci tylko 19% wirusów jest wykrywanych przez programy antywirusowe.

Firma przetestowała trzynaście programów antywirusowych. Z testów wynika że tylko 19% wirusów jest wykrywana w dniu ich pojawienia się. Po 30 dniach, wykrywalność dochodzi zaledwie do 62%. W badaniu krytykowana jest ochrona oparta na wyszukiwaniu 'sygnatur' wirusów (są to wzorce unikalne i charakterystyczne dla danego wirusa).

Jednak Luis Corrons, dyrektor techniczny firmy Panda, zwraca uwagę, że wyszukiwanie wirusów oparte na sygnaturach to tylko jeden z mechanizmów wykorzystywanych przez oprogramowanie antywirusowe. Mówi że badacze skupili się na tym mechanizmie, ignorując inne, bardziej złożone.

O ile badanie wydaje się pobieżne, to trudno nie zgodzić się z Cyberveillance w jednym, użytkownicy nie powinni polegać w ochronie swojego komputera tylko na oprogramowaniu antywirusowym. Korzystanie z bezpiecznej przeglądarki internetowej i unikanie podejrzanych stron jest równie ważne.

[via The Register ]

Maciej Starzycki

Więcej o: