Zamrażanie organów do przeszczepów?

Naukowcy pracują nad metodami pozwalającymi na zamrażanie ludzkich organów.

Obecnie organy przygotowane do przeszczepu można przechowywać przez bardzo krótkie okresy czasu (o ile w ogóle), co uniemożliwia np. tworzenie zasobów organów gotowych do przeszczepu, a w przypadku kiedy nie ma odpowiedniego biorcy, skutkuje zmarnowaniem się organu. Pełne zamrożenie czyni je zupełnie nieprzydatnymi.

Daniel Shain oraz Nir Yakoby, uważają że klucz tkwi w maleńkiej muszce, zwanej Drosophilia melanogaster. Posiada ona swojego rodzaju molekularny termostat regulowany enzymami, który pozwala jej przetrwać zamrożenie. Eksperci badali także podobne zdolności u tybetańskich robaków lodowych. Teraz zajmą się bardziej złożonym organizmem.

Opracowanie metod pozwalających na zamrażanie organów, umożliwiłoby tworzenie banków organów, podobnie jak czyni się z krwią. Mogłoby także oczywiście spowodować niepożądane skutki uboczne, czyli nasilenie nielegalnego handlu organami. Naukowcy otrzymali grant w wysokości 400 tys dolarów na swoje badania.

[via The Register ]

Maciej Starzycki

Więcej o: