Laserowy pięciobój

Na Olimpiadzie 2012 pięcioboiści dostaną zupełnie nową broń, bardziej odpowiednią dla dwudziestego pierwszego wieku - lasery.

Oficjalnie zmiana ta jest motywowana kłopotliwością aktualnie używanej broni, mimo że od dawna nie są to prawdziwe pistolety - w tej chwili w strzelanej części pięcioboju używa się pistoletów pneumatycznych.

Rezygnacja z dziurawienia czegokolwiek na rzecz laser-taga ma na celu ograniczenie kosztów i komplikacji - brak problemów w podróżach lotniczych czy możliwość organizacji zawodów w parkach i centrach handlowych.

Po raz pierwszy laserowe pistolety do pięcioboju pojawiły się na mistrzostwach świata w Moskwie. Zmianę tę oficjalnie wspierają i Klaus Schormann prezydent Międzynarodowego Związku Pięcioboju Nowoczesnego i książę Albert z Monaco, prezydent honorowy.

Następna zmiana powinna zastąpić jazdę konną ujeżdżaniem wielkich robotów, takich jak BigDog:

[na podstawie BBC i DeadSpin]

Janusz A. Urbanowicz

Więcej o: