Patentowy atak współzałożyciela Microsoftu

Paul Allen złożył pozew o naruszenie patentów przeciwko 11 firmom. Na liście znalazły się Apple, Google, Facebook, YouTube i Yahoo.

Pozew został złożony w imieniu firmy Interval Licensing, patentowej części firmy Interval Research. Powołuje się on na trzy patenty, które łącznie obejmują koncept prezentowania wyszukiwanych przez użytkownika informacji, razem z powiązanymi informacjami prasowymi, finansowymi, multimediami, a także informacjami o znajomych. Innymi słowy standardowe cechy większości wyszukiwarek.

Firma twierdzi, że opisywane przez patenty cechy nie są normą i gdyby nie wynalazł ich Interval Research, nie byłyby obecne w wyszukiwarkach.

W pozwie pojawia się także twierdzenie, że firma działała jako zewnętrzny współpracownik i współfinansowała badania Sergeya Brina i Lawrenca Pagea, które doprowadziły do powstania Google.

Interval Licensing domaga się odszkodowania i sądowego zakazu dalszego naruszania patentów przez oskarżone firmy. Ciężko oczywiście wyrokować z góry o wyniku procesu, ale nie wydaje się zbyt prawdopodobne, aby sąd przychylił się do punktu widzenia Interval Licensing, który swoją drogą wydaje się typowym trollem patentowym . Powszechność funkcji opisywanych przez patenty może spowodować, że sąd uzna je za oczywiste, co unieważni roszczenia skarżącej firmy. Jak będzie w praktyce, zobaczymy.

[via The Register ]

Maciej Starzycki

Więcej o: