Peptydy zwalczające sepsę

Nowa klasa syntetycznych peptydów oferuje nadzieję leczenia osób cierpiących na wstrząs septyczny, który jest poważnym problemem w szpitalach.

Ocenia się, że w Polsce problem sepsy dotyczy około 40-50 tysięcy osób rocznie. Wstrząs septyczny to groźna dla życia reakcja organizmu na ogólne zakażenie całego organizmu, będący końcowym efektem sepsy (znanej również jako posocznica). W Stanach Zjednoczonych wstrząs septyczny, najczęściej spowodowany przez infekcje bakteryjne, zabija co roku ponad 200 tysięcy chorych.

Teraz naukowcy z Niemiec i Hiszpanii odkryli, że całkowicie nowa klasa stworzonych w laboratorium syntetycznych peptydów jest w stanie zneutralizować lipopolisacharyd (LPS), endotoksynę występującą w ścianach komórkowych wielu bakterii i jeden z istotnych czynników powodujących wstrząs septyczny. Wcześniej próbowano zwalczać LPS przy pomocy naturalnych peptydów i białek, ale wymagane stężenia były tak wysokie, że były uznane za zbyt toksyczne aby można je było stosować w ludziach.

Stworzone przez naukowców syntetyczne peptydy anty-LPS (SALP) zostały przebadane na myszach, gdzie pokazały wysoką skuteczność w neutralizowaniu LPS, znaczący poziom ochrony przed wstrząsem septycznym i niskie poziomy toksyczności, stąd nadzieja, że będą bezpieczne do zastosowania przez ludzi.

Oczywiście, od pierwszych badań laboratoryjnych do zastosowania klinicznego jeszcze droga daleka, ale dobrze, że badania nad zwalczaniem sepsy postępują - to problem częściej dotykający starych ludzi, a społeczeństwa zachodnie zdecydowanie się starzeją.

[via Science Daily ]

Leszek Karlik

Więcej o: