Nowy rodzaj ciekłych kryształów

Wynik ponad pięciu lat pracy chemików z Uniwersytetu Vanderbilt może zaowocować szybszymi wyświetlaczami LCD,

Prof. Piotr Kaszyński ze swoim uczniem Bryanem Rignstrandem opublikowali wyniki badań w dwóch artykułach w "Journal of Materials Chemistry". Cytując prof. Kaszyńskiego:

Udało nam się stworzyć ciekłe kryształy o bezprecedensowym elektrycznym momencie dipolowym, ponad dwa razy większym od tego w istniejących kryształach elektrycznych.

Elektryczny moment dipolowy tworzony jest przez oddzielenie ładunków dodatnich od ujemnych w ciekłym krysztale - im mocniejsze te ładunki i im większa odległość między nimi, tym większy jest elektryczny moment dipolowy. A większy moment dipolowy oznacza, że ciekłe kryształy działają przy przyłożeniu do nich niższego napięcia, albo, dla takiego samego napięcia, że szybciej przełączają się między stanem ciemnym a jasnym.

A to właśnie to zjawisko - zmiana orientacji i stanu ciekłych kryształów po przyłożeniu napięcia elektrycznego - jest wykorzystywane w jednym z najpopularniejszych rodzajów ekranów, czyli wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD .

Uniwersytet Vanderbilt opatentował nową klasę materiałów, a patentem zainteresowały się już niektóre z firm produkujących ciekłe kryształy do zastosowań komercyjnych. Oczywiście, wytworzone w laboratorium kryształy muszą teraz przejść testy wykazujące, czy nadają się one do zastosowań praktycznych, ale jak widać, wyświetlacze ciekłokrystalicznie trzymają się na rynku mocno i nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w walce z nadciągającymi technologiami takimi jak OLED , Mirasol czy EWD .

[via Science Daily ]

Leszek Karlik

Więcej o: