Złoto w dowolnym kolorze

Wytrawienie mikrowzorów na powierzchni złota (lub innego metalu) pozwala na zmianę jego koloru bez zmiany pozostałych jego właściwości.

Do tej pory uzyskanie metali o określonym kolorze wymagało albo pomalowania go (co zmienia właściwości jego powierzchni), albo wyrzeźbienia na nim siatki dyfrakcyjnej, dzięki czemu uzyskuje się charakterystyczny tęczowy odblask, jak na płycie CD (powierzchnia płyty jest właśnie odbiciową siatką dyfrakcyjną).

Jednak Jianfa Zhang z Uniwersytetu Southpampton wymyślił nowy sposób "pokolorowania" metalu, w tym przypadku złota. Polega on na wyrzeźbieniu w powierzchni metalu mikroskopijnych wzorków, które zmieniają właściwości morza elektronów w metalu, a dokładnie, częstotliwość rezonansową. To zmienia częstotliwość pochłanianego i odbijanego przez metal światła, a zatem jego kolor.

Według obliczeń zespołu Zhanga możliwe jest sprawienie, aby złoto czy aluminium było prawie dowolnego koloru przez zmianę wielkości i głębokości pierścieni rzeźbionych w powierzchni metalu, zademonstrowali również swoją technikę na cienkiej warstwie złota.

Jednym z oczywistych zastosowań jest produkcja biżuterii, zaś innym - zabezpieczanie banknotów i kart kredytowych przez fałszerstwem, ponieważ efekt jest trudny do skopiowania domowymi sposobami. Mało kto ma w domu sprzęt pozwalający na rzeźbienie w metalu precyzyjnych kółek z wymiarami liczonymi w setnych mikrometra.

[ arXiv.org , via Technology Review ]

Leszek Karlik

Więcej o: